wat is estate planning?
sociale aspecten
schenkingen
ouders en kinderen
Wonen
Erven
Relaties
Estate planning
Ondernemen
'Estate' is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het totaal verschuldigde successierecht te beperken. Daar komt aardig wat bij kijken. Bij uw planning heeft u te maken met schenken, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Het gaat dan om vragen als:
- Moet u uw huwelijksvoorwaarden wijzigen of niet?
- Kunt u het beste tijdens uw leven uw vermogen overdragen?

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten.
HOME         CONTACT         ROUTEBESCHRIJVING