wat is estate planning?
sociale aspecten
schenkingen
ouders en kinderen
Wonen
Erven
Relaties
Estate planning
Ondernemen
De notaris zal in zijn advies aan u benadrukken dat besparing van successierechten niet het enige aspect is waarmee bij estate planning rekening moet worden gehouden. Niet alles mag worden opgeofferd aan belastingbesparing.

Om tot een zo verantwoord mogelijke keuze te komen is het noodzakelijk een duidelijke afweging tussen de voor- en nadelen van overheveling van vermogen te maken. Beslissingen die nu worden genomen zullen waarschijnlijk pas na jaren gevolgen hebben. In de tussentijd kan er veel veranderen.

U kent waarschijnlijk het gezegde 'Eens gegeven blijft gegeven'; schenkingen zijn in beginsel onherroepelijk en kunnen achteraf niet meer ongedaan worden gemaakt. En verliest u na vermogensoverheveling niet uw financiŽle onafhankelijkheid ten opzichte van uw kinderen? Wilt u zeggenschap behouden over uw vermogen? Het is dan ook belangrijk dat u samen met ons om de tafel gaat zitten om deze vragen te beantwoorden.
HOME         CONTACT         ROUTEBESCHRIJVING