trouwen
samenwonen
geregistreerd partnerschap
relaties en kinderen
testamentaire voogdij
uit elkaar gaan
Wonen
Erven
Relaties
Estate planning
Ondernemen
Sinds 1 april 2001 is het huwelijk een samenlevingsverband van een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen.

Natuurlijk is trouwen een geweldige ervaring maar trouwen betekent automatisch dat je al je bezittingen, maar ook je schulden samen deelt; er ontstaat een algehele gemeenschap van goederen.

Door het opmaken van huwelijksvoorwaarden kan worden afgeweken van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Wie huwelijksvoorwaarden wil maken, heeft in beginsel een grote mate van vrijheid (contractsvrijheid). Maar niet kan worden afgeweken van regels die 'gezinsbescherming' beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot vereist voor onder andere het verkopen of met hypotheek belasten van de gezamenlijk bewoonde woning en voor het doen van schenkingen. Ook de wederzijdse onderhoudsplicht is een belangrijke regeling van dwingende aard. Het maken van huwelijksvoorwaarden is van groot belang als één van de echtgenoten een onderneming heeft (om vermogen van de niet-ondernemer te beschermen), maar ook als er bij één van de echtgenoten bijvoorbeeld familiebezit is (of valt te verwachten in de toekomst).

Zoals hiervoor vermeld: De huwelijksvoorwaarden kunnen diverse verschillende regelingen inhouden. Welke, of wilt u verdere informatie over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op.
HOME         CONTACT         ROUTEBESCHRIJVING