trouwen
samenwonen
geregistreerd partnerschap
relaties en kinderen
testamentaire voogdij
uit elkaar gaan
Wonen
Erven
Relaties
Estate planning
Ondernemen
Sinds 1 april 2001 is het mogelijk om een geregistreerd partnerschap automatisch om te zetten in een huwelijk. Maar het omgekeerde is ook mogelijk. Het komt sindsdien regelmatig voor dat echtgenoten, die hun huwelijk snel willen beŽindigen, dit eerst omzetten in een geregistreerd partnerschap en dat vervolgens - zonder tussenkomst van advocaat of rechter - in een dag beŽindigen: de zogenoemde flitsscheiding. De taak van de notaris luistert daarbij nauw. Een geregistreerd partnerschap kan, anders dan een huwelijk, in onderling overleg - buiten de rechter om - worden beŽindigd.

Voor die beŽindiging met wederzijds goedvinden gelden blijkens art. 1:80c sub c. twee vereisten:

I.De partners moeten schriftelijk verklaren dat zij op een bepaald tijdstip een overeenkomst over de beŽindiging van het geregistreerd partnerschap hebben gesloten. Deze verklaring moet van een datum zijn voorzien en hij moet zowel door beide partners als door een of meer advocaten of notarissen worden ondertekend.
II.Het geregistreerd partnerschap eindigt door inschrijving van de hiervoor genoemde verklaring in de registers van de burgerlijke stand. De verklaring wordt blijkens art. 1:80d lid 3 alleen ingeschreven indien zij de ambtenaar van de burgerlijke stand uiterlijk drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft bereikt.

De overeenkomst over de beŽindiging van het geregistreerd partnerschap moet in elk geval de verklaring van de partners inhouden dat hun partnerschap duurzaam is ontwricht en dat zij het willen beŽindigen. Daarnaast kunnen in de overeenkomst de volgende onderwerpen worden geregeld:

I.of en zo ja, tot welk bedrag, aan een geregistreerde partner een uitkering tot levensonderhoud toekomt;
II.aan wie van de geregistreerde partners gedurende een bepaalde periode het gebruik van woonruimte en inboedel toekomt;
III.de verdeling van een gemeenschap of de verrekening op grond van partnerschapsvoorwaarden;
IV.de verevening of verrekening van pensioenrechten.

De partners zijn niet verplicht deze onderwerpen in de overeenkomst te regelen. Ook als de overeenkomst hierover niets inhoudt is hij geldig. Voor de verdere afwikkeling van de scheiding is het wel van belang dat de partners zoveel mogelijk afspraken vastleggen in deze overeenkomst. Notariskantoor mr. J.G. Lagendijk notarissen kunnen u hierbij behulpzaam zijn.
HOME         CONTACT         ROUTEBESCHRIJVING